nuo anksto

nuo anksto
nuo añksto adv., nū anksto 1. nuo ankstaus ryto: An žemės te mes dirbom nuo añksto iki vėlo ir poilsio neturėjom Brž. Užsimanė eit nū̃ anksto medžiot BM265. 2. iš anksto: Nu anksto linksminos iš garbės Sz.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • krupis — krùpis sm. (2) žr. krupė: 1. S.Dauk, Mžk Krupio kūnas labai kresnas ir oda apaugusi karpomis rš. Būs lytaus, krùpiai ropo[ja] pamatais Trk. Krùpis – varlė nukrupusi – repežio[ja], krupìna J. Kad krùpį užmušęs nesukriuši į žemę, saulė verkia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pudrytis — pùdrytis, ijasi, ijosi žr. pudruoti (refl.): Jau šiandie nuo anksto ryto čiustėsi, pustėsi, prausėsi, šukavosi, pudrijosi Pt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • talambyti — talam̃byti, ija, ijo šnek. 1. tr. NdŽ, DŽ1, Užp, Jž godžiai lakti, srėbti, gerti: Nunešk šuniui, ir tegul talam̃bija Sb. Eik pažiūrėk, kas te kamaroj talam̃bija, gal koks šuva inšoko? Ds. Kad talam̃bija, tai yra ko pažiūrėt – jau trečią bliūdą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienur — vienur̃ adv. Š, DŽ, NdŽ, KŽ, vienur NdŽ 1. BzB339, M, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ vienoje vietoje: Vaikai jau suaugo, apsižanijo, vienas vienur, kitas kitur Vkš. Ne vienur̃ taip vaga (vagia), visur kombinuo[ja] Rdn. Veizu vienur, veizu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėlas — 2 vė̃las, à adj. (4) J, NdŽ, Pb, Klt, Vgr vėlus, vėlyvas: Ar tu vė̃lo vakaro lauksi, patamsin dirbsi? Rtn. Nuo anksto ryto ligi vė̃lo vakaro – darbas Žml. Lig vėlam laikui kukuoja gegužė Smal. Vėlañ čėse [tai] buvo Slm. Vėla jau buvo naktis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankstas — añkstas, à adj. (4) ankstus, ankstyvas: Verkė mergelė jauno bernelio nuog anksto ryto ik vakarėlio TŽI306. Nereiks tau, mergužėle, anksto ryto keltis KrvD213. Jau laikas eiti gultų, nes ryto anksto reiks pakilti Sz. ◊ iš añksto neatėjus laikui …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ranka — rankà sf. (2) K, (4) LKKXI173(Zt), Rod; SD315, H182, Sut, M, rañkos pl. (2) 1. viršutinė žmogaus galūnė nuo peties iki pirštų galų; šios galūnės dalis nuo riešo iki pirštų galų: Dešinė rankà, kairė rankà KI584. Tiesioji (dešinioji) rankà Dv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikas — 1 laĩkas sm. (4) 1. sing. fil. nuolat besivystančios materijos egzistavimo forma: Pagrindinės bet kurios būties formos yra erdvė ir laikas rš. 2. sing. trukmė, tos trukmės tarpas, matuojamas amžiais, metais, mėnesiais, dienomis, valandomis ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — ìš praep. su gen.(su dat. Slnt, Ms, Grg, Vž) 1. rodo vietą arba daiktą, iš kur eina, vyksta veiksmas: Iš lopšio dar nei viens n iškopo neverkęs K.Donel. Kumelė visą vasarą neišeina iš arklo (visą laiką su ta kumele ariama) Ėr. Tėvas parėjo iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”